logo-karperskuyl

WSV de Karperskuyl

Haven2

Privacy Policy

PRIVCACYBELEID VAN WSV de Karperskuyl

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WSV de Karperskuyl verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].
Indien je lid wordt van WSV de Karperskuyl, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan WSV de Karperskuyl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
WSV de Karperskuyl, Kleine Oost 16, KvK nummer 40624584
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via ofni.[antispam].@dekarperskuyl.nl
2. Welke gegevens verwerkt WSV de Karperskuyl en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 WSV de Karperskuyl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV de Karperskuyl.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met WSV de Karperskuyl en je te informeren over de ontwikkelingen van WSV de Karperskuyl.
E-mail berichtgeving (opt-out):
WSV de Karperskuyl gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WSV de Karperskuyl Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
WSV de Karperskuyl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WSV de Karperskuyl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV de Karperskuyl gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van WSV de Karperskuyl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV de Karperskuyl zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop WSV de Karperskuyl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ofni.[antispam].@dekarperskuyl.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.Welkom bij WSV de Karperskuyl

De brug wordt bediend door leden van de watersportvereniging De Karperskuyl en in de haven zijn voornamelijk vaste ligplaatsen te vinden. Voor passanten is een tijdelijk verblijf in de Karperskuyl niet gebruikelijk.

Club gebouw

Alle zondagen is onze mooie club gebouw geopend  van 16.00 uur tot 20.00 uur

Dit is de plek om aanstaande reizen te bespreken en/of terug te blikken op de mooie avonturen die we beleeft hebben.

Maar natuurlijk ook voor drankje geserveerd door een van onze bar vrijwilligers.

Er wordt nog hard gewerkt

Tijdens de jaarlijkse 2 werkdagen die we als club organiseren om onze haven bij te houden zijn er altijd nog klussen die niet op een klusdag gedaan kunnen worden of niet afgemaakt kunnen worden. Gelukkig hebben we no...

Openingstocht 2023

29 en 30 april hebben we weer een mooie openingstocht gemaakt naar de Block van Kuffelen. Cees had een prachtige wandeltocht in elkaar gezet en had ook een perfect diner samengesteld. Al weken was het matig weer maar...

Openingstijden tijdens feestdagen

Aanstaande zondag 1e paasdag is de club gesloten. Maandag 2e paasdag zijn we wel geopend en zal de Voorzitter samen met Brigitte de bar bezetten. U bent allen van harte uitgenodigd. Tijdens de pinksterdagen zijn we o...

Wijziging marifoon kanalen

Ter informatie: Met ingang van 1 januari 2023 is het VHF Data Exchange System (VDES) in gebruik genomen. Het VDES is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Voor de invoering van VDES ...

Lezing

De lezing van Maurice en Bas was een groot succes.Vele leden en donateurs kwamen om de verhalen en foto's van Maurice en Bas te horen en te zien. Bas had nog een aantal nuttige websites en app in de presentsatie. Hie...

Opbrengst zonnepanelen update

De panelen zijn geplaatst eind september 2020.In het afgelopen jaar 2022 hebben we een opbrengt van 16,6 mwh gehad.

Evenementen

2023 Activiteit

passanten vergoeding
9 september
zaterdag
08:00 tot
17:00
8 uurs met bbq buffet
30 - 1 sep - okt
za - zo (2 dagen)
09:00 Sluitings tocht
14 oktober
zaterdag
09:00 tot
17:00
Tweede werkdag

Slideshow

Club activiteiten

Werkdag

Vanuit de leden en donateurs onderhouden een aantal technische mannen op regelmatige basis onder andere het gebouw, tuin en technische installaties.Elk voorjaar en najaar hebben we onze klusdag een van deze twee dagen...

Shantyman Kaap Hoorn

Shantyman Kaap Hoorn is een meerstemmig shantykoor uit Hoorn (NH). Hoorn is een oude V.O.C. stad aan het Markermeer. Het koor zingt shanties, seasongs en nautische folk. Het koor bestaat sinds 1995, en oefend elke ...

Bardienst

Bardienst Karperskuyl. Elke zondag is de bar geopend van 16.00 to 20.00 uur.De bar wordt gedraaid door vrijwilligers, dit kunnen leden of donateurs zijn.Bar vrijwilliger worden geef u dan op bij een van de bestuurs...


foto-club-breed