3b821b73-3165-408d-b83a-55caf0600016 2

WSV de Karperskuyl

Haven2

elektrolytische/galvanische corrosie

Geplaatst op 07-11-2021  -  Categorie: Techniek

Wat is elektrolytische/galvanische corrosie?  Elk metaal heeft een normaalpotentiaal (spanning) ten opzichte van waterstof. Plaatsen we de metalen in volgorde van oplopende potentiaalgrootte dan ontstaat de elektrochemische spanningsreeks van de elementen.

Na Mg Al Zn Cr Fe Sn Pb H Cu Ag Au
-2,7 -2,4 -1,7 -0,76 -0,56 -0,44 -0,14 -0,12 0 +0,34 +0,8 +1,36
onedele metalen edele metalen

onedele metalen edele metalen
Elektrochemische spanningsreeks van de elementen.
Kalium-Barium-Calcium-Natrium-Magnesium-Aluminium-Zink-Chroom-IJzer-
Nikkel-Tin—Lood-Waterstof-Koper-Zilver-Kwik-Platina-Goud
Twee verschillende metalen of metaalverbindingen die in aanraking komen met een elektrolyt vormen een galvanisch element. Een elektrolyt is een waterige oplossing die ionen bevat. Dit kan water of condens zijn waarin ionen zijn opgelost. Regenwater kan ook ionen opnemen uit het materiaal en daardoor een elektrolyt vormen. Bij een galvanisch element gaat het onedelste metaal in oplossing. Dit kan leiden tot elektro-chemische corrosie. Naarmate de twee metalen verder uit elkaar liggen in de elektrochemische spanningsreeks, neemt het galvanische effect en daarmee de snelheid van de corrosie toe.

Hoe is dat met onze schepen in de haven

Vergelijk het met een accu, het water is het accuzuur, de schepen onderling en ook andere metalen delen bijvoorbeeld een damwand zijn de plus en min platen in de accu.
Als voorbeeld nemen we een aluminium schip en een ijzeren schip welke betrekkelijk dicht bij elkaar in het water liggen en beide zijn aangesloten op walstroom. Hierdoor zijn de metalen delen van beide schepen middels de walstroomleidingen met elkaar doorverbonden. De 230V wisselstroom vormt geen bedreiging, deze leidingen zijn ten 1e geïsoleerd van de aardleiding en 2e niet verbonden met de metalen delen van beide schepen. Bovendien veroorzaakt een wisselspanning over het algemeen geen elektrolytische corrosie.
Gelijkstromen vormen wel een bedreiging en deze kunnen optreden doordat er een verbinding tussen de metalen delen van beide schepen aanwezig is. Het water waarin de schepen liggen vormt een elektrisch geleidende verbinding evenals de aardleiding van de walstroom waardoor een gesloten stroomkring ontstaat. Aluminium heeft een normpotentiaal van -1,7V en staat in de spanningsreeks links van ijzer met een normpotentiaal van -0,44V. het spanningverschil is 1,7-0,44= 1,26V. Het aluminium zal via het water elektronen gaan afstaan aan het ijzer c.q. het aluminium oxydeert.

Is galvanische corrosie door walstroomverbinding te voorkomen

Door het volledig isoleren van fase, nul en aarde ten opzichte van de romp is de gelijkstroom te voorkomen maar dan moet je alle apparaten aan boord wel volledig elektrisch isoleren van de romp en dat is vaak lastig, zo niet onmogelijk. Bovendien werkt het niet als veiligheids aarde wanneer je met je handen aan de spanning hang en met je voeten in het bilge water staat.

Een andere oplossing is alleen de fase en nul draad gebruiken en zelf aarde maken via de romp. Maar ook hier kunnen er corrosiestromen gaan lopen als er een lekje naar aarde is. De nul draad is namelijk ook ergens met aarde verbonden (in het transformatorhuisje). Met name zwemmers kunnen hierdoor bij een kortsluiting gevaar lopen.

Een echt goede oplossing is een scheidingstrafo. Je boordnet wordt daarmee volledig gescheiden van het elektriciteitsnet. De scheepsromp is de enige aarde en er kunnen geen corrosie veroorzakende gelijk-/wisselstromen gaan lopen. Een flinke scheidingstrafo is echter groot, zwaar en duur en kost zo’n 500 tot 1200 Euro.

Er is echter een heel goedkoop alternatief. Plaats in de aardleiding een kortgesloten diodebrug. De 2 diodes in serie zorgen voor een spanningsval van 2,4 Volt. De elektrolytische gelijk spanning is over het algemeen lager dan 2,4 Volt, dus loopt er vrijwel geen stroom en wordt galvanische corrosie grotendeels voorkomen. Pas bij een hogere spanning dan 2,4 Volt gaan de diodes geleiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een kortsluiting of blikseminslag. Een condensator vorm voor gelijkstroom een isolator, maar wisselstroom wordt wel doorgelaten. De optredende wisselstroom bij kortsluiting loopt via de condensator naar de walaansluiting.
Er is een geringe kans dat de diodes en/of de condensator defect raken door een te hoge spanning en/of stroom bijvoorbeeld bij een kortsluiting of blikseminslag. Het is dus wel zaak om zo af en toe met een Ohm-meter te controleren of de diodes en condensator hun werk nog doen.
Een dergelijk apparaat is ook te koop voor ca. 160 Euro kun je een Galvanic Diode Isolator GDI.16 van Victron kopen. Je kan het ook zelf maken zoals je ziet hieronder en dan ben je bij elkaar ongeveer € 7,50 kwijt aan onderdelen.


Welkom bij WSV de Karperskuyl

De brug wordt bediend door leden van de watersportvereniging De Karperskuyl en in de haven zijn voornamelijk vaste ligplaatsen te vinden. Voor passanten is een tijdelijk verblijf in de Karperskuyl niet gebruikelijk.

Club gebouw

Alle zondagen is onze mooie club gebouw geopend  van 16.00 uur tot 20.00 uur

Dit is de plek om aanstaande reizen te bespreken en/of terug te blikken op de mooie avonturen die we beleeft hebben.

Maar natuurlijk ook voor drankje geserveerd door een van onze bar vrijwilligers.

Inlogen op de website

alle leden en donateurs hebben een email gehad met inlog naam en wachtwoord om in te loggen op de website. Als je bent ingelogd kun je oa documenten terug vinden zoals notulen en agenda's van de algemene ledenvergade...

Rondje Noord Holland

Na het mooie openingsweekend gaan we nadenken over het traditionele Rondje Noord-Holland.    Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei vertrekken we (na Pallaver en koffie om 09.00 uur in de club) rond 10.00 uur uit de hav...

Whatsapp

Om u als lid of donateur sneller, makkelijker en gelijk op de hoogte te brengen van nieuws en evenementen hebben wij een whatsapp groep in het leven geroepen. U kunt zich hiervoor snel aanmelden door op onderstaande ...

Webcam haven

De haven heeft een webcam, lekker vanuit thuis even de haven bekijken.Ga hier naar de webcam WSV de karperskuyl De webcam is getest op iphone, ipad, Google chrome en modzilla firefox.Het werkt niet onder windows ex...

Opbrengst zonnepanelen update

De panelen zijn geplaatst eind september 2020.In het jaar 2020 3 maanden totaal 1,5 MWhIn het jaar 2021 totaal 14,6 MWh.In het jaar 2022 totaal 16,6 MWh.Jan 2023 tot zondag 6 augustus 10,9 MWh

Er wordt nog hard gewerkt

Tijdens de jaarlijkse 2 werkdagen die we als club organiseren om onze haven bij te houden zijn er altijd nog klussen die niet op een klusdag gedaan kunnen worden of niet afgemaakt kunnen worden. Gelukkig hebben we no...

Evenementen

2024 Activiteit

passanten vergoeding
14 september
zaterdag
08:00 tot
22:00
8 Uurs
27 - 29 september
vr - zo (3 dagen)
19:00 Sluitingstocht
5 oktober
zaterdag
09:00 tot
17:00
2e Werkdag
12 oktober
zaterdag
20:00 Jubileum feest

Slideshow

Club activiteiten

Werkdag

Vanuit de leden en donateurs onderhouden een aantal technische mannen op regelmatige basis onder andere het gebouw, tuin en technische installaties.Elk voorjaar en najaar hebben we onze klusdag een van deze twee dagen...

Shantyman Kaap Hoorn

Shantyman Kaap Hoorn is een meerstemmig shantykoor uit Hoorn (NH). Hoorn is een oude V.O.C. stad aan het Markermeer. Het koor zingt shanties, seasongs en nautische folk. Het koor bestaat sinds 1995, en oefend elke ...

Bardienst

Bardienst Karperskuyl. Elke zondag is de bar geopend van 16.00 to 20.00 uur.De bar wordt gedraaid door vrijwilligers, dit kunnen leden of donateurs zijn.Bar vrijwilliger worden geef u dan op bij een van de bestuurs...


foto-club-breed